Jan Ruigt

Science

science-jan-ruigt

Kunstschilder Jan Ruigt: “Bij het woord Science en de uitleg die de slagwerkgroep er bij gaf, gingen mijn gedachten meteen naar het universum. Een van de onderwerpen waarbij de combinatie natuur, wiskunde en wetenschap elkaar intens raken. Het ontrafelen van het mysterie van het heelal.
Een ander toepasselijk onderwerp is het verschijnsel geluid. Uiteindelijk is dat hetgeen waar het slagwerk mee bezig is.
In dit schilderij heb ik geprobeerd om dit alles te combineren”

 Somnophonography

Schilderij Jan Ruigt

Kunstschilder Jan Ruigt beschrijft in zijn schilderij, een persoon die “wegzweeft” in totale rust / ontspanning, de verschillende slaapstadia : Wake, Drowsiness, Stage 1, Stage 2, Slow wave sleep, Rapid Eye Movement (REM) Sleep