Jan Ruigt

Somnophonography

Schilderij Jan RuigtKunstschilder Jan Ruigt beschrijft in zijn schilderij,

een persoon die “wegzweeft” in totale rust / ontspanning,

de verschillende slaapstadia : Wake, Drowsiness, Stage 1,

Stage 2, Slow wave sleep, Rapid Eye Movement (REM) Sleep