Verklanking

Verklanking_website_2

Verklanken

(Iets) tot klank maken, in klank(en) omzetten; doen klinken.
Bep.: in muziek uitdrukken; (wederk.) zich in klank, geluid uitdrukken. Verklanker, persoon die iets tot klank(en) maakt, in klank(en) uitdrukt.

Verklanking, de handeling of het resultaat van het (iets) tot klank(en) maken, in klank(en) uitdrukken. In toep. op een muziekstuk: het uitvoeren ervan.


Verklanking: de andere aanpak om wetenschappelijke onderwerpen muzikaal vorm te geven!

Wil je samen met Verklanking:

Verklanking: luister, ervaar, ontdek, voel, leer, zie, …….

Matrix_stages_vkk

Grafische vormgeving: Stephan Crapels

Informatie of verkoop: Partituren/Scores

Agenda

daparte_def

Fotografie: Vanessa Mezzolla
Vormgeving: Studio Verbeeld, Edith Klerks

Bijna 1 op de 5 volwassen Nederlanders krijgt ooit in het leven te maken met depressie. Hoewel er meer en meer wordt gesproken over depressie en er regelmatig aandacht aan wordt gegeven, rust er toch nog altijd een taboe op het hebben van een depressie. Met de compositie ‘Da parte’, uitgevoerd door Vocaal Ensemble Quint en muzikanten van de Philharmonie Sittard, draagt Verklanking een steentje bij aan het onder de aandacht brengen van deze mentale ziekte. De titel komt van de zin ‘stare da parte’, wat ‘aan de kant staan’ betekent. Het is ontleend aan een vrouw die een depressie had en haar ziekte omschreef als het aan de kant van de samenleving staan.

 • Project 7:
  • Patiëntenverhalen:
   • ..-..-2021
   • ..-..-2021
    • Het project Patiëntenverhalen is (mede) tot stand gekomen dankzij Investeringsfonds Muziek, Buma/Stemra, Ministerie van OCW.

03-nov-2018: Wereldpremière Science, Schouwburg De Domijnen, Sittard

science-3-november-2018-arie-van-der-lugt

Cloë Notten Fotografie


Verklanking is een muzikaal-wetenschappelijk samenwerkingsverband tussen wetenschapper Tim Leufkens, componist Vincent Cox en dirigent Frank Marx.

Het trio co-creëert inmiddels al 20 jaar experimentele, innovatieve slagwerkcomposities. De drie heren hebben een werkwijze ontwikkeld waarin Leufkens de rol van conceptbedenker vervult, Cox de rol van componist en Marx de rol van artistiek manager en dirigent.
 JLF20191123172
Verklanking heeft een verdienstelijk track record, niet vies van experimenten, maar altijd met een gedegen bestudeerd thema. Door afscheid te nemen van de geijkte paden, zich te laten inspireren door andere muzikale culturen en een brug te slaan tussen muziek en wetenschap is sinds het eind van de vorige eeuw een reeks van indrukwekkende en niet-alledaagse composities ten tonele verschenen.

“Endorsers” Stichting Verklanking: Collectief van Kunstenaars en WetenschappersDeze website wordt mogelijk gemaakt door

Team-Focus | Trainings- en Coachingsbureau

Logo transparant

Logo_web_retina_light-330x94