Zimbutibatiné Mwagakosí

Een West-Afrikaans geïnspireerde compositie.

Tim Leufkens heeft in 1999 drie maanden bij een Griot-familie in Brikama, The Gambia gewoond en muzieklessen gevolgd in djembé en in het harpachtige 21-snarig instrument, de kora.

Het muziekstuk, Zimbutibatiné Mwagakosí, maakt gebruik van authentiek West-Afrikaans instrumentarium en wordt uiteindelijk in 2000 uitgevoerd door de slagwerkgroep van schutterij St. Hubertus Nattenhoven.