Qua Patet Orbis

Qua Patet Orbis

‘Zo wijd de wereld strekt’, ofwel altijd en overal inzetbaar en beschikbaar zijn. Het bewonderenswaardige motto van het Korps Mariniers. Aan het motto zijn de korpswaarden ‘Verbondenheid’, ‘Kracht’, en ‘Toewijding’ gekoppeld. En dit alles maakt duidelijk dat het Korps Mariniers een uniek onderdeel is van de Nederlandse krijgsmacht. Een krijgsmachtonderdeel als geen ander, met een unieke geschiedenis, en met stuk voor stuk trotse mariniers. Mariniers voor het leven.

De korpswaarden zijn ook de kern geworden van de muzikale compositie QPO. De drie waarden zijn verklankt in drie delen met ieder een eigen karakter. Het muzikale hoofdthema, een krachtige fanfare, is in ieder deel te horen is. De korpswaarde Verbondenheid kenmerkt zich door een harmonieuze sfeer, waarin individuele muzikanten elkaar helpen om gezamenlijk tot sluitende akkoorden te komen. Op verschillende manieren worden zo de eigenschappen Saamhorigheid, Teambelang en Onderling vertrouwen ten gehore gebracht.
De korpswaarde Kracht wordt verklankt door een wat meer statige sfeer. De eigenschap Mentale weerbaarheid komt tot uiting door een partij die door een andere partij wordt bedolven, maar in staat is om op boven te komen drijven. “Val zeven keer, sta acht keer op” is de subtitel van dit deel. Ook bij de eigenschappen Fysieke hardheid en Uitstraling is gewerkt met de wisselwerking en het gevecht tussen meerdere partijen.
In het derde en laatste deel is de korpswaarde Toewijding verklankt. Eén van de eigenschappen van Toewijding, Oplossingsgericht, is niet alleen hoorbaar, maar ook zichtbaar: Muzikanten worden letterlijk beperkt in hun spel en mogen zelf het probleem van de beperking oplossen. De eigenschap Vakkennis wordt verklankt door solistische passages in fluit en sopraan. En Tot slot hoort men een verklanking van de eigenschap Daadkrachtig door een dynamisch vraag- en antwoordspel.

QPO is een muzikaal project van Verklanking, bestaande uit componist Vincent Cox, conceptbedenker Tim Leufkens en dirigent en artistiek leider Frank Marx. QPO is gecomponeerd in opdracht van Stichting Help Ze Thuiskomen en wordt uitgevoerd door muzikanten van de Philharmonie Sittard, Harmonie St. Michaël Thorn, fluitquintet Sfyria en sopraan Claudia Couwenbergh.

Live audio: QPO Tune, LS Muziekregistratie – Leo Stratermans

Project ‘Qua Patet Orbis’ is geschreven in opdracht van Stichting Help Ze Thuiskomen.