Roy Wagemans

Science

science2018-01-roy-wagemans

Roy Wagemans creëerde met een bepaalde achterliggende gedachte het logo (de poster) voor het project Science.

We hebben het over het thema Science. Een heel omvattend thema. De woorden zenuwstelsel, wetenschap, mathematica, neuronen, neutronen etc. zijn de leidraad geweest in het creëren van het beeld dat je voor je ziet. In mijn beleving zie je het volgende:

  • Een microscoop, die simpel maar doeltreffend de leergierigheid naar kennis vergroot.
  • Het power-icoon wat symbool staat voor kennis is macht.
  • De bliksemschicht, die de behoefte naar onderzoek en nieuwsgierige eigenschap van de mens al sinds heugenis weergeeft.
  • Het alziende oog, dat voor godheid staat…waarvan bij wetenschappers nog steeds de vraag leeft…Is er een god?
  • Dan zien we een “loading-bar” alom bekend van het laden/inladen van informatie. Maar deze staat op 10%, dit is volgens geleerden de hoeveelheid “capaciteit”  die  wij als homo-sapiens benutten momenteel. Wetenschap zal uitwijzen of wij meer hiervan zullen gaan gebruiken.
  • Tot slot zien we op de achtergrond een van de bekendste of de bekendste wetenschapper ooit. Albert Einstein, die enigszins ondeugend over het woord Science kijkt. Einstein is volledig samengesteld uit gekleurde neuronen die onze hersenactiviteit weergeven.