Waarom en voor wie bestaat Verklanking

Wetenschap en muziek inspireren elkaar al eeuwenlang. Veel componisten, van Mozart tot Bartok, hebben wiskundige aspecten in hun composities verwerkt. Denk bijvoorbeeld aan verhoudingen en symmetrie. Met name Bartok was zeer gefascineerd door de Gulden Snede, de verhouding van 1,618 die ook terugkomt in natuurlijke vormen en patronen; van de logaritmische spiralen van het slakkenhuis tot de manier waarop de zaadjes van een zonnebloem zijn gearrangeerd. Deze evenredige verhouding komt voor in werken zoals Music for Strings, Percussion and Celesta en Sonata for two Pianos and Percussion. Het is echter de vraag of luisteraars deze Gulden Snede in de muziek kunnen ontdekken.


Verklanking laat zich ook inspireren door wetenschappelijke en klinische onderwerpen en heeft als doel deze onderwerpen door middel van educatief-kunstzinnige producties onder de aandacht te brengen bij een groot publiek. Verklanking wil mensen enthousiasmeren over wetenschap en kunst en wil het bewustzijn rondom klinische onderwerpen vergroten. Het hoofdonderdeel van een productie is altijd een muziekcompositie waarin een muzikale interpretatie plaatsvindt van het onderwerp.


Het onderwerp wordt zorgvuldig bestudeerd door middel van wetenschappelijke literatuur en gesprekken met experts. Aan de hand van deze voorstudie worden karakteristieke elementen van het onderwerp geïdentificeerd en wordt nagedacht hoe deze elementen kunnen worden verklankt. Tegelijkertijd wordt nagedacht over de algehele sfeer, klankkleur, bezetting van instrumentarium, voertaal, teksten, visuele ondersteuning, andere kunstuitingen en het randprogramma.


De producties van Verklanking zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. Liefhebbers van de combinatie tussen wetenschap en kunst zijn bij Verklanking op het juiste adres. Indien nodig kan de productie en het randprogramma aangepast worden op specifieke doelgroepen, zoals medisch personeel, patiëntenverenigingen of wetenschappers. Thema-avonden, lezingen, congressen, lessen voor basis- en middelbaaronderwijs kunnen worden opgeluisterd door een productie van Verklanking.