Jan Ruigt

Patiëntenverhalen

Kunstschilder Jan Ruigt:
Zoals de titel al aangeeft is het schilderij geïnspireerd op de diverse thema’s van het gelijknamige
muziekstuk van het muzikaal-wetenschappelijk samenwerkingsverband “Verklanking”.

Patiëntenverhalen

Totaal schilderij

Na het lezen van de teksten wilde ik de volgende beelden weergeven:

1. De liefdevolle en beschermende hand van ouders over hun te vroeg geboren kind en het gevecht
wat het ziekenhuis levert om het kind door die eerste moeilijke weken van het leven te leiden.

Te vruueg

Te vruueg

 

2. Het gitzwart en de wanhoop bij het verlies van je meest dierbare en de soms ongelijke strijd die
het ziekenhuispersoneel levert om een leven te redden.

Verleare

Verleare

 

3. De patiënt die bij een operatie vanwege de narcose tijdelijk de controle verliest over zich zelf,
waarbij het lijkt of alleen het hart en de hartslag het enige is wat gewoon door blijft werken.

Druimeloze slaop

Druimeloze slaop

 

4. De spanning tijdens een MRI onderzoek, waarbij de persoon in de tunnel doodstil moet blijven
liggen, terwijl het hoofd vol zit met gedachten over wat uit het onderzoek naar voren komt en of
het stilliggen wel vol te houden is.

“Ik aodem in”

Ik aodem in

 

5. Tenslotte is het bijna onmogelijk om niet te verwijzen naar de corona-crisis, die letterijk bij iedereen haar sporen heeft nagelaten.

Corona

Corona

 

Al met al een werk wat is gemaakt om de impact van de min of meer donkere kant van het ziekenhuis weer te geven. Het bleek een project wat zich lastig als abstract schilderij liet vertalen.
Het was opnieuw een eer om een bijdrage aan het project te mogen leveren.

Jan Ruigt

Science

science-jan-ruigt

Kunstschilder Jan Ruigt: “Bij het woord Science en de uitleg die de slagwerkgroep er bij gaf, gingen mijn gedachten meteen naar het universum. Een van de onderwerpen waarbij de combinatie natuur, wiskunde en wetenschap elkaar intens raken. Het ontrafelen van het mysterie van het heelal.
Een ander toepasselijk onderwerp is het verschijnsel geluid. Uiteindelijk is dat hetgeen waar het slagwerk mee bezig is.
In dit schilderij heb ik geprobeerd om dit alles te combineren”

 Somnophonography

Schilderij Jan Ruigt

Kunstschilder Jan Ruigt beschrijft in zijn schilderij, een persoon die “wegzweeft” in totale rust / ontspanning, de verschillende slaapstadia : Wake, Drowsiness, Stage 1, Stage 2, Slow wave sleep, Rapid Eye Movement (REM) Sleep