Gedichten

Gedicht van Tim Leufkens gebaseerd op de processiemars French Moments van Frank Marx, vertaald naar het Italiaans voor het deel Morte uit L’Uomo van Vincent Cox.

L’Uomo – Morte

Gedicht van Tim Leufkens gebruikt in de inleiding voorafgaand aan de uitvoering van de compositie Demenz van Vincent Cox.

Demenz